तिनाउ-४ छाप,पाल्पा

९८६६६९५८०५

हाम्राे बारेमा | स्थापनाकालदेखिको वर्तमानसम्मका : प्रध्यापकहरु,अध्यक्षहरु

सि.न. तस्बिर नाम/थर ठेगाना कार्य अवधि सम्पर्क नम्बर
1 श्री नारायण श्रेष्ठ - 2009-10-10 देखि 2039-08-30 सम्म -
2 श्री छवीराम थापा गोठादी ९ मौलाथर 2031-09-01 देखि 2034-02-27 सम्म -
3 श्री गोपालमेहर श्रेष्ठ - 2034-02-28 देखि 2040-10-09 सम्म -
4 श्री जयबहादुर शाही - 2040-10-10 देखि 2053-11-12 सम्म -
5 श्री नगेन्द्र शर्मा - 2053-11-13 देखि 2055-08-09 सम्म -
6 श्री ज्ञानेन्द्रकुमार पंजियार - 2055-08-10 देखि 2059-03-30 सम्म -
7 श्री प्रेम बहादुर थापा तिनाउ -४ सत्यवती 2009-10-10 देखि 2010-10-02 सम्म -
8 श्री ईश्वरी प्रशाद ज्ञवाली - 2010-10-03 देखि 2010-12-03 सम्म -