तिनाउ-४ छाप,पाल्पा

९८६६६९५८०५

विद्यालय परिवार | विद्यालयका शिक्षकहरु

सि.न. तस्बिर नाम/थर विषय शिक्षक फोन इमेल
1 पदम बहादुर सारु नेपाली र गणित शिक्षक
2 जिनु कला राना लेखापाल ९८६८१७७७३२ aleale530530@gmail.com
3 पार्वती आले पुस्तकालय सहयोगी ९८६७२०७१६१
4 केशर बहादुर राना कार्यालय सहयाेगी ९८६७४५९५३९
5 चली सरा घर्ती स का बा वि (समुदायमा आधारित) ९७४२३३८२१९